تزیین کیک به شکل سبد گل

یک ایده ی جذاب دیگه برای تزیین کیک این بار به شکل سبد گل.. به نظر هدیه ی خیلی خوبی میاد.. با یک تیر دو نشون

 

مطالب پیشنهادی