یک روش خلاقانه برای درست کردن یک دسر به شکل بطری نوشابه