موچی بستنی

موچی یکی از انواع شیرینی های سنتی ژاپنیه که

تارتوفو با نوتلا

  http://tamorang.com/wp-content/uploads/2019/05/43bb.mp4 با باقی مونده ی نوتلا در ظرفش می تونید این دسر خوشمزه رو درست کنید

دسر با شیرنارگیل

یه دسر جذاب و اشتهابرانگیز با شیر نارگیل .. با کمی رنگ خوراکی میتونید مدلهای رنگیش رو هم درست کنید http://tamorang.com/wp-content/uploads/2019/05/43.aaaa_.mp4