گل تخم مرغ

خیلی ساده و سریع میشه تخم مرغ آبپز رو به شکل گل