این ویدیو یک روش برای درست کردن کیکی با بافتخیلی نرم و پنبه ای رو بهتون معرفی میکنه..