فکر میکنم کمتر کسی از طعم عالی پنیر موزارلا خوشش نیاد. این توپک خیلی سریع رو راحت آماده میشه و تنوع خیلی خوشمزه ایه.

 

https://donyaetamorang.com/%d8%aa%d9%88%d9%be%da%a9-%d9%be%d9%86%db%8c%d8%b1%db%8c/