تخم مرغ رشته ای رو میتونید داخل نودالیت یا سوپ بریزید.