پاستیل شکری

پاستیل ها همیشه از دسته شیرینی جات محسوب می شدند. پاستیل های شکری با پاستیلی ترش تر از معمول و شکری که روکش آن است مزه ملس و جدیدی را برایتان خلق می کند.

تومان۱۳,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰

پاک کردن