رنگ خوراکی پودري صورتي 5 كيلويي نیلیگون

میزان استفاده مجاز از رنگ خوراکی پودری صورتی:

به ازاء هر یک کیلوگرم از محصول نهایی، 1/5 گرم از رنگ پودری خوراکی صورتی نیلیگون در آب حل نموده و در محصول نهایی استفاده شود.

موارد استفاده: مصارف خانگی، صنایع و …

تماس بگیرید