رنگ خوراکی مايع قرمز روشن 125 گرمي نیلیگون

میزان استفاده مجاز از رنگ خوراکی مایع قرمز روشن:

به ازاء هر یک کیلوگرم از محصول نهایی، 10تا15 سی سی از رنگ مایع خوراکی قرمز روشن نیلیگون  استفاده شود.

موارد استفاده: مصارف خانگی، صنایع و …

تماس بگیرید