برای گرفتن شاخه های نعنا وقتی قراره یک نوشیدنی خنک و خوشمزه درست کنید میشه این روش رو بکار ببرید