لیمو خواص فوق العاده ای داره..و مخصوصا اگر تازه باشه. وخب شاید گرفتن آب لیمو در خونه کمی هم سخت باشه. اینجا یک آموزش هست برای اینکه هم  راحت تر آبلیموی تازه داشته باشید و هم آب لیموی بیشتری