چطوری تکه ها یخی برای اندازه بطری آب معدنی درست کنیم؟

به روش خوب برای درست کردن تکه های یخی متناسب با اندازه ی دهانه بطری آب معدی رو در این ویدیو ببینیم… همراه داشتن آب بیرون از منزل در این هوای گرم واقعا ضروریه

 

مطالب پیشنهادی