این آموزش یک ایده جالب بهتون میده برای اینکه یه نیمروی دایره ای و بامزه درست کنید