یک روش جالب برای پختن نودالیت..در این خوراک نودالیت با مرغ سرو میشه